Proportional Directional Control Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
PRM2-04 PRM2-04 20 (5,28) 320 (4641) D02 (NG4) HA5105
PRM7-04 PRM7-04 20 (5,28) 320 (4641) D02 (NG4) HA5120
PRM2-06 PRM2-06 40 (10,57) 350 (5076) D03 (NG6) HA5104
PRM7-06 PRM7-06 40 (10,57) 350 (5076) D03 (NG6) HA5119
PRM8-06 PRM8-06 140 (36,98) 350 (5076) D03 (NG6) HA5178
PRM6-10 PRM6-10 80 (21,13) 350 (5076) D05 (NG10) HA5115
PRM7-10 PRM7-10 80 (21,13) 350 (5076) D05 (NG10) HA5116

Proportional Directly Operated Pressure Relief Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
SR1P2-A2 SR1P2-A2 2 (0,4) 350 (5076) 3/4-16 UNF HA5122

Proportional Pilot Operated Pressure Relief Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
SR4P2-B2 SR4P2-B2 60 (15,85) 350 (5076) 7/8-14 UNF HA5117

Proportional Directly Operated Pressure Reducing Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
PP2P PP2P 20 (5,28) 50 (725) slip-in HA5125
PVRM1-063 PVRM1-063/S 20 (5,28) 50 (725) D03 (NG6) HA5108
PVRM3-10 PVRM3-10 40 (10,57) 50 (725) M24x1,5 HA5118

Proportional Pilot Operated Pressure Reducing Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
SP4P2-B3 SP4P2-B3 60 (15,85) 350 (5076) 7/8-14 UNF HA5123

2 Way Pressure Compensators

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
TV2-042M_01 TV2-042/M 16 (4,23) 350 (5076) D02 (NG4) HA5167
TV2-062M TV2-062/M 35 (9,25) 350 (5076) D03 (NG6) HA5166
TV2-102 TV2-102 80 (21,13) 350 (5076) D05 (NG10) HA5169

3 Way Pressure Compensators

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
TV2-043M TV2-043/M 15 (3,96) 350 (5076) D02 (NG4) HA5168
TV2-043M TV2-063/M 35 (9,25) 350 (5076) D03 (NG6) HA5168
TV2-103 TV2-103 80 (21,13) 350 (5076) D05 (NG10) HA5170

Electronic Controllers for Proportional Valves

Type Q max. l/min (GPM) P max. bar (PSI) Connection Datasheet
EL3E EL3E 0 0 0 HA9145
EL4 EL4 0 0 0 HA9140
EL6 EL6 0 0 0 HA9150